Zorg & Welzijn

Alles Florissant biedt verschillende diensten om u te ondersteunen bij het
voorbereiden, formuleren, inrichten, implementeren, evalueren en rapporteren van beleid, projecten en veranderingen.

 

Afhankelijk van uw vraag biedt Alles Florissant:

 • Advies en ontwikkeling trainingen en workshops
 • coaching van staf, management of afzonderlijke professionals
 • Verkennende analyse van uw vraag- of probleemstelling
 • Verzorgen van beleidsplannen of notities
 • Schrijven van projectvoorstel, projectplan, plan van aanpak en implementatieplan
 • Verzorging projectplanning
 • Verzorgen van rapportages en analyses en evaluaties
 • Begeleiding van (deel)projecten en implementaties
 • Begeleiden bijeenkomsten met medewerkers
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten
 • Redactie tekstmateriaal voor (jaar)verslagen, rapportages
 • Inhoudelijke ondersteuning bij voorbereiden vergaderingen of bijeenkomsten

Specialisaties en affiniteit

 • Cultuuraspecten bij veranderen
 • Waarden en overtuigingen bij aanvang implementatie
 • Setting bij implementatie
 • identificatie blokkades en weerstanden
 • bewaken cyclisch proces
 • Mindmappen
 • Snellezen
 • GTD
 • Zorgfinanciering en AWBZ
 • Audit en Materiële Controle Zorgdossiers (AO-IC)

 

De werkzaamheden zullen indien nodig gedeeltelijk op uw werklocatie plaatsvinden, maar voornamelijk vanuit kantoor.

U kunt zowel een heel project uitbesteden als afzonderlijke werkzaamheden.
Indien gewenst zal worden samengewerkt met andere deskundigen of collega’s.

 

Wilt u ondersteuning of begeleiding bij een of meerdere van bovenstaande werkzaamheden klik dan HIER en vul een aanvraagformulier in met uw gegevens.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
ALLES FLORISSANT HOME CONTACT ALGEMENE VOORWAARDEN DISCLAIMER PRIVACYBELEID SITEMAP