Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland

Verplegingswetenschap

Katja studeerde Verplegingswetenschap in Utrecht. Een actief alumnibeleid kwam hier tot teleurstelling van een van de opleidingscoördinatoren niet van de grond, waardoor het contact tussen alumni onderling en met de universiteit al snel verwaterde. Bij haar afstuderen heeft Katja de handschoen opgepakt en samen met een aantal studenten onderzocht of er behoefte en mogelijkheden waren voor het oprichten van een alumnivereniging die alleen voor verplegingswetenschappers toegankelijk was. Dit heeft geleid tot oprichting van een kerngroep die de bijeenkomsten organiseerde, informatie verspreidde via LinkedIn en de uiteindelijke oprichting heeft voorbereid.

Sinds november 2010 is de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland een feit. De vereniging is toegankelijk voor alle alumni die Verplegingswetenschap hebben gestudeerd in Utrecht, Maastricht of Groningen (het MUG-verband) of die zijn toegelaten tot het Masterprogramma in Utrecht.

De Alumnivereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten.Een deel zelfstandig en een deel in samenwerking met partners zoals de Wetenschapscarrousel met Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW) van de Universiteit Utrecht, lezingen met de afdeling Wetenschap in Praktijk van V&VN en Expermeetings uitsluitend voor leden over verschillende thema’s op diverse locaties in het land.
De digitale nieuwsbrief  verschijnt nu 3x per jaar  en dit zal worden uitgebreid.

In juli 2012 werd een nieuwe website van Centrum Verplegingswetenschap gelanceerd  met als doel alle informatie over verplegingswetenschap te bundelen.  Door een nieuw beleid binnen het UMC Utrecht is deze site momenteel niet bereikbaar.  Nu de Alumnivereniging steeds verder professionaliseert, is besloten een eigen website te maken.
Lancering wordt eind 2016-begin 2017 verwacht op www.alumnivw.nl

Op de LinkedIn-groep Netwerk Verplegingswetenschap Nederland  vind je discussies en aankondigingen over verplegingswetenschap en de verpleegkunde vanuit het oogpunt van professionalisering.
De Alumnivereniging Verplegingswetenschap deelt op deze plek ook informatie over verenigingsactiviteiten.
Gezien de enorme toename van Social Media is de Alumnivereniging ook te vinden op Facebook 

Mail (en inschrijving)  alumni.vw.nederland@gmail.com


Alles Florissant Home Katja Bloem Diensten Contact Disclaimer Privacybeleid Sitemap