Katja Bloem

Biografie Katja Bloem

Katja Bloem is al 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.  Ze heeft diverse functies vervuld in tal van ziekenhuizen en instellingen in zorg en welzijn. Naast diverse inhoudelijke specialisaties is zij zich altijd blijven ontwikkelen op gebied van (project)management, innovatie en veranderingsprocessen.

Als uitvoerend verpleegkundige nam zij veelvuldig deel aan project- en werkgroepen en was betrokken als projectleider, beleidsmedewerker en aanjager van verschillende veranderprocessen. Als manager in de thuiszorg gaf zij leiding aan verschillende teams en was als projectcoördinator betrokken bij een grootschalig organisatie-ontwikkeltraject. Als Adviseur Zorgfinanciering en AWBZ was zij oa. verantwoordelijk voor zorginkoop, indicatiestelling, AO-IC en interne audits.

Werkvelden

Katja begon haar loopbaan als leerling-verpleegkundige in het Prinsengracht-ziekenhuis in Amsterdam. Voelde zich al snel aangetrokken tot de specialismen kinderen en verloskunde. Werkte na haar diplomering in 1986 op verloskundige afdelingen in Amsterdam en Utrecht. Tijdens de stage op de couveuseafdeling voor de specialisatie Obstetrie en Gynaecologie werd ze gegrepen door de zorg voor zieke pasgeborenen. Volgde aansluitend de opleiding voor IC-verpleegkundige Neonatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. De intense ervaringen in deze op elkaar aansluitende vakgebieden, maken dat deze altijd haar speciale belangstelling zullen blijven houden.

De thuiszorg bood haar de kans om haar management- en organisatorische kwaliteiten verder uit te bouwen. In de extramurale GGZ (opvang en ondersteuning bij huiselijk geweld) kon zij haar inhoudelijke en organisatorische kwaliteiten als beleidsadviseur verder ontwikkelen.

Zelfstandig Beleidsadviseur

Katja wil haar enorme ervaring optimaal benutten en alle facetten combineren. Daarom kiest zij er voor haar expertise en kennis in te zetten als zelfstandig adviseur bij verschillende instellingen en projecten. Zij wil het beste uit zorgprofessionals te halen, zodat dit de kwaliteit van zorg aan patiënt/ cliënt/ bewoner ten goede komt.

Bij veranderingen en implementaties gaan vaak veel energie en vertrouwen verloren omdat het beoogde resultaat niet wordt behaald of maar weinig zichtbaar wordt. Katja wil bijdragen aan verhoging van de succesgraad van veranderingsprocessen in de gezondheidszorg met kwaliteitsverbetering als uitgangspunt. Veranderen moet leuker en makkelijker kunnen en méér resultaat opleveren. Dat is van belang om zorgprofessionals voor de toekomst te kunnen behouden.

Katja raakt altijd zeer geïnspireerd van contacten met collega’s uit andere werkvelden en instellingen, bijvoorbeeld tijdens opleidingen en projecten. Het is voor haar de meest inspirerende en effectieve manier om te leren.

Nog meer over Katja Bloem

Nevenfuncties
Opleidingen
Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland

 

ALLES FLORISSANT HOME CONTACT ALGEMENE VOORWAARDEN DISCLAIMER PRIVACYBELEID SITEMAP