Een levensgroot dingetje

Een dingetje?

Heb je dat ook wel eens? Je hoort iets en later hoor je het nog eens en je denkt er is iets mee, het klopt niet.
Maar wat is dat dan? Je legt het naast je neer totdat je het weer hoort. Er gromt iets in je, lichtelijke irritatie; het klopt nog steeds niet, maar je laat het los.
In ieder geval dat denk je. Het is niet aan jou om je er druk over te maken of er iets van te vinden, maar toch blijft dat onderbuikgevoel op de achtergrond.

De volgende keer dat je het hoort, zit je direct rechtop op je stoel. Wat nu, is er echt niemand die door heeft dat dit niet klopt? Je ademt langzaam uit, het is niet van jou, dus je laat het los. Maar het gaat niet; het is wel van jou geworden en daarmee ook jouw ding.

Want daar gaat het om. Overal hoor je het, zeker al iemand de vinger op de zere plek legt:  “ …het is een dingetje…… ja dat is óók zo’n dingetje….”.
Alsof je je er over schaamt of zou moeten schamen, of het een minor issue is, alsof het er eigenlijk niet toe doet omdat we het er liever niet over hebben. Omdat het irritant is dat we het niet weg krijgen, dat we het niet kunnen oplossen. Dat het er nog steeds is.
Het liefst zouden we het negeren, maar we hebben wel door dat dat niet kan, telkens duikt het zomaar op.

En daar ben ik zó klaar mee. Als je iets dwars zit, neem je daar verantwoordelijkheid voor en los je het op! En anders zwijg je er over, klagen- de oorzaak buiten jezelf leggen, daar help je niemand mee, zeker niet jezelf.

Intussen blijft het dingetje bestaan en groeit uit tot een DING zonder dat je er erg in hebt, want dat gebeurt met die dingen. Dingen groeien als je het aandacht geeft. Nu zul je denken, maar ik geef het toch geen aandacht? Nee, je probeert het weg te stoppen, te ontkennen, onder het kleed te schoffelen, te onderdrukken. En net als met die roze olifant wordt het dus alleen maar groter, juist omdat je doet of het er niet is. Want het is máár een dingetje.

blokkade-blog

Waarom een verkleinwoord

Nu dat is mijn hele punt; een dingetje is niet zo maar een díngetje, we doen maar alsof. Het dingetje is feitelijk een blokkade, een belemmerende gedachte of overtuiging die ons niet (langer) dient. En daarmee staat het groei en vooruitgang in de weg. Blokkeert het je pad naar je doel of missie. Het dingetje is een levensgroot DING en misschien nog wel levensbedreigend ook. Want het houdt jou van je pad, van je missie af. Soms wel maanden of jarenlang.

Groei

Natuurlijk is het logisch dat je onderweg naar je doel of missie van alles tegen komt dat de doorgang of voortgang belemmert. Dat is nodig om weer een stap te kunnen zetten. Dat is nodig om een verschuiving in je mindset te kunnen bewerkstelligen. Dat heet groei en dat is nodig om echt je missie te kunnen leven.

Maar dat begint als je even stilstaat bij dat dingetje en het naar waarde schat en accepteert, omarmt als je dat zou willen. Want als je stilstaat bij wat zich voor doet als je ergens tegenaan zit te hikken, als je het toelaat, pas dan kan je er actie op ondernemen.

En dan wordt het grote ding weer hanteerbaar en kun je doen wat je doen moet. De blokkades en overtuigingen helen, loslaten en omkeren. En dan kan je met meer bagage en ervaring doorgaan op je pad, want dan ben je gegroeid en klaar voor de volgende stap.

Bagatelliseren

Maar wees eerlijk naar je zelf en onderschat niet dat wat je dwars zit. En leer van onze mannelijke ondernemers.
Mannen hebben een bedrijf, zeuren niet, hebben nooit excuses-doen hooguit verkeerde investeringen of hebben foute vrienden. Ze vragen nooit om toestemming aan hun partner als ze in zichzelf investeren, hebben nooit dingetjes maar een probleem of een issue en lossen dat op (of niet). Of ze hebben Midlife crise, en dat is echt géén dingetje, geloof me.

Laten we vrouwen onszelf nu ook eens ernstig nemen en zaken gewoon behandelen zoals ze zijn. Als bewuste vrouwelijke ondernemer neem je de zaken die je tegenkomt serieus en pakt ze aan. Als je daarbij hulp nodig hebt, dan investeer je in een coach, of dat nu een businesscoach is, een spiritueel- of mentalcoach is, dat maakt niet uit. Kom uit je hok, pak aan wat of je pad komt, neem je verantwoordelijkheid en groei zo hard als je kan! En als het even kan nóg harder.

Of blijf bij je dingetje, en je bedrijfje dat eigenlijk een hobby is.

Van Dale  zegt op www.vandale.nl dit

ding (het; o; meervoud: dingen; verkleinwoord: dingetje)
voorwerp, zaak
gebeurtenis: de dingen die komen en gaan
3 waarderende aanduiding voor een persoon

Wil jij ook van je “dingetje” af, kijk dan bij de workshops of neem contact op voor een skypesessie. Dan gaan we aan de slag met die blokkades en overtuigingen die niet langer dienend zijn, maar je belemmeren. Zodat ook jij in 2017 vrijuit je dromen kan verwezenlijken en je missie kan leven!