Disclaimer

www.alles-florissant.nl is het eigendom van Alles Florissant. Alles Florissant streeft ernaar zo zorgvuldig mogelijk deze website te onderhouden. Alles Florissant is een organisatie van hard werkende mensen die (gelukkig) ook fouten kunnen maken. Natuurlijk doen we altijd onze uiterste best om dat te voorkomen.

Desondanks kunnen Katja Bloem, eigenaar van Alles Florissant en Alles Florissant geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van de gegeven informatie op deze website en / of fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
– gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Alles Florissant en Katja Bloem zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik en misbruik van informatie die op deze website is vermeld.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van informatie vermeld op de www.allesflorissant.nl site, in nieuwsbrieven en mailingen en wordt door Alles Florissant uitdrukkelijk afgewezen.

Alle publicaties, foto’s en video’s op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Katja Bloem gebruikt worden.


Alles Florissant Home Katja Bloem Diensten Contact Disclaimer Privacybeleid Sitemap