Alles Florissant in Gezondheidszorg

ALLES FLORISSANT: BRENGT IDEEËN TOT BLOEI ÈN UITVOERING

  • Heeft u ook zo genoeg van projecten die niets opleveren?
  • Wordt u ook zo bedroefd van implementaties die na een enthousiast begin verzanden of doodbloeden?
  • Zijn uw medewerkers niet meer te motiveren omdat het nooit oplevert wat de bedoeling was?
  • Is het niet begrijpelijk dat medewerkers veranderingsmoe zijn omdat veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen zonder dat ze ingebed worden in de organisatie?
  • Wilt u ook zinvol innoveren zodat de patiënt, cliënt of mantelzorger profiteert van kwalitatief betere zorg?
  • Wil u nu eindelijk blijvend resultaat zien van een verandering?

 ALLES FLORISSANT BIEDT UITKOMST

Alles Florissant is een adviesbureau waar gebruik wordt gemaakt van jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en welzijnssector.
Alles Florissant helpt zowel managers, beleidsmakers als zorgprofessionals om de beste resultaten te behalen bij veranderingen, projecten, vernieuwingen en implementaties. Voor begeleiding en coaching van ondernemers of individuele professionals klik hier.

Een van de voorwaarden voor slagen van innovaties is dat (teams van) verpleegkundigen en verzorgenden het nut en noodzaak van de innovatie onderkennen.
Alles Florissant biedt ondersteuning in het bereiken van implementatiedoelstellingen en helpt zorgprofessionals om te profiteren van veranderingen en innovaties. Doel hiervan is dat de patiënt en/of mantelzorger de geboden zorg als positief en zinvol ervaart.

Zowel resultaatgerichtheid, evaluatie en cyclisch proces, als aandacht voor cultuur en mindset zijn kernbegrippen om de beoogde uitkomsten te realiseren. Daarbij staan de zorgprofessional én de voordelen (benifits) voor patiënt/cliënt / bewoner centraal.

WAAROM EEN ZELFSTANDIG BELEIDSADVISEUR?

Een zelfstandig beleidsadviseur is onafhankelijk en is in staat snel een analyse te maken van het probleem dat u wilt aanpakken.
Voordeel is dat geen binding is met uw organisatie, zodat de adviseur niet wordt gehinderd door voorgeschiedenis, ervaringen uit het verleden en gewenste aanpak.

In de meeste gevallen gaat het om een tijdelijke ondersteuning en hoeft u geen mensen in dienst te nemen. Omdat u als opdrachtgever bepaalt wat er moet worden aangepakt, krijgt u dienstverlening op maat.
Evaring uit andere organisaties en verschillende werkvelden kan ten volle worden benut, zodat echt kwaliteitswerk wordt geleverd.

Voor meer details klik op Zorg&Welzijn